To je situace ve střední Evropě mimo situace v trvale vlhkém prostředí říčních niv spíše neobvyklá. Ještě zajímavější bylo zjištění, že v dokumentovaných objektech se nacházejí zlomky keramiky z doby římské. Jedná se tak patrně teprve o druhou lokalitu v Čechách, kde byly dřevěné prvky zjištěny.

Ze křtu komiksu Dobrodružná cesta římského obchodníka do země Boiohaema na Městském úřadě v Týnci nad Labem.
Výzkum pod týneckým hradištěm se stal námětem ke komiksu věnovanému době železné

V případě Veltrub se tato dosud neznámá lokalita na východním břehu slepého ramene Labe však skrývá pod průmyslovými stavbami bývalého areálu zemědělského družstva. Vzorky dřeva a obsahu jamky z Veltrub byly odebrány k dalším analýzám.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech