Pokročilou počítačovou techniku modernizované učebny tvoří 24 stolních počítačů Dell OptiPlex SFF 7010 včetně plochých monitorů a herních sluchátek Guerilla, umožňujících i online hovory. Nové vybavení přišlo na půl milionu korun.

Základní škole pomohla místní firma

Zajímavou okolností je skutečnost, že nové počítače jsou darem místní firmy Ball Aerosol Packaging. IT techniku sice měla škola již dříve, ale protože došlo k jejímu zastarání a nevyhovovala nejnovějším požadavkům, hledala ředitelka základní školy Alena Holzbauerová způsob, jak dětem zajistit moderní vybavení pro práci s nejnovějším softwarem.

Pomocnou ruku nabídl závod, který v největší obci na Kolínsku působí již více než 21 let. „Jsme moc rádi, že se společnost Ball rozhodla naši školu takto podpořit. Vzdělávání v oblasti informačních technologií je pro děti dnes skutečně základ a bez dostatečného vybavení počítačové učebny bychom neměli jak naše žáky ve vzdělávání v IT technologiích posouvat,“ řekla ředitelka Alena Holzbauerová.

Motivy k předání hodnotného daru vysvětlila Lenka Přibyslavská, ředitelka závodu Ball Aerosol Packaging CZ ve Velimi. „Spolupráce s místní komunitou je pro společnost Ball velmi důležitá. Dává nám smysl zapojit další generace už během školní docházky, a proto i pravidelně zveme žáky místní základní školy na prohlídky našeho závodu,“ uvedla Lenka Přibyslavská.

Počítače usnadní přípravu na další studium

Práce s počítači se na velimské základní škole vyučuje již od čtvrté třídy, což oceňují jak samotní žáci, tak jejich rodiče. Počítačová gramotnost pomáhá při přípravě na další středoškolské studium a zároveň patří mezi nejdůležitější předpoklady pro úspěšné uplatnění v praxi.

Děti mají o počítače mimořádný zájem a tento předmět samy řadí mezi nejoblíbenější. Vedle základní práce s textovými či tabulkovými programy se učí kreslit, využívat e-mailovou korespondenci či zacházet s internetem.

Nové počítače představují vyšší řadu kancelářské výpočetní techniky, která se běžně používá ve firmách. Obsahuje moderní a rychlé komponenty, což jednak zpříjemňuje ovládání, jednak umožňuje spouštět a snadno ovládat nejnovější systémy a aplikace.

Podpora dětí v IT technologiích dává smysl

Předání počítačů se zúčastnil i místostarosta Velimi Milan Bug mladší, který popřál dětem hodně úspěchů s novou technikou a současně ocenil spolupráci mezi soukromým sektorem a samosprávou.

„Podpořit místní děti v možnostech lepšího vzdělávání se v IT technologiích, které hýbou světem, nám jako obci dává smysl. Výuka obohatí děti o znalosti a dovednosti tolik potřebné v dnešním složitém digitálním světě. A pokud tohle navíc dělá významný lokální zaměstnavatel, jsem za to velmi rád,“ vyjádřil se Milan Bug.

Společnost Bal Corporationl se zabývá výrobou produktů z recyklovaného hliníku. Hliník je nekonečně recyklovatelný materiál, proto je výroba z jeho recyklátu jednou z důležitých cest k udržitelnosti. Až 72 procent produkce velimského závodu pochází z recyklovaného hliníku.

Fotogalerie: Den otevřených dveří ve velimské firmě Ball Aerosol v pátek 8. září 2023