Hlavní jarní termín kampaně Ukliďme svět 23. března byl sice zkropený deštěm, ale ani to neodradilo mnohé dobrovolníky od úklidů nepořádku v přírodě a ve svém okolí. Další úklidy se konaly již v lepším počasí a konají se dále! „Na úklidové akce jsme díky podpoře mohli dobrovolníkům kromě metodické podpory zdarma poskytnout i potřebné pomůcky, pytle na úklid a dětem i rukavice. Všem úklidovým dobrovolníkům my, ale hlavně příroda, moc děkujeme,“ komentuje průběh jarních úklidů Lucie Horáková z týmu Ukliďme svět Českého svazu ochránců přírody.

Dobrovolní organizátoři úklidů průběžně zasílají zprávy o proběhlých akcích s údaji o počtu účastníků, posbíraných kilogramů odpadu, s hodnocením či také fotografiemi z úklidu. A z ohlasů je vidět, že se akcím daří.

„Zprávy z úklidů jsou velmi důležité pro zhodnocení efektivity projektu a je samozřejmě potěšující vidět, že dobrovolnické úklidy jsou hodnoceny pozitivně, mají kladný vliv na okolí, přírodu a jsou užitečnou i radostnou aktivitou, na kterou se nejenom děti těší,“ říká k tomu koordinátorka z týmu Ukliďme svět Lucie Horáková.

Při úklidu se dobrovolníci zaměřují na své bezprostřední okolí ve městech, obcích, uklízejí odpadky v přírodě, v lesích, podél cyklostezek či také v řekách. Do úklidu se zapojují organizace i jednotlivci, města, obce i školy i spolky. Při zapojení škol se žáci o problematice odpadů učí na základě vlastních zkušeností z úklidu přímo v terénu. V rámci kampaně tedy dochází nejen k úklidu, ale i k motivaci dalších zájemců do úklidu, zapojení se v rámci zorganizované akce či kupř. při individuální procházce po okolí. Důležitým aspektem je též snaha o prevenci, předcházení vzniku volně pohozených odpadků či černých skládek.

Doprovodná soutěž vrcholí

Dobrovolnické úklidy přírody nekončí, blíží se však uzávěrka pro zasílání fotografií do doprovodných soutěží, která je 31. května. Soutěží se s těmito čtyřmi tématy: Odpadlíci, Odpadkový hrdina, Kuriozita, Před a Po. V rámci tématu Odpadlíci dobrovolníci fotí celý svůj uklízecí tým. Odpadkový hrdina je téma, kdy jsou zachycovány při úklidu děti, které dávají odpadkům „na frak“. Fotografie s tématem Kuriozita zaznamenávají bizarní kusy odpadku, které při úklidu dobrovolníci našli, a Před a po dokumentuje stav vybraného místa úklidu před ním a hned po uklízení. Informace ke kampani Ukliďme svět, dobrovolnickým úklidům i k fotografickým soutěžím, jsou k dispozici na stránkách www.uklidmesvet.cz.

Hlavní podzimní termín kampaně připadá letos 20. září, na Celosvětový úklidový den.

Autor: Lucie Horáková