S těmi loukami a lesy to vlastně není stoprocentní pravda. V místní vesničce Hološiny, nacházející se asi kilometr od Senetína vyrostl kdysi zemanský dvůr, který je obehnán vysokou kamennou zdí. Opodál na stráni vyrůstaly postupně domečky zaměstnanců dvora.

| Video: Youtube

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1384. Časem zemanský dvůr zanikl, zůstalo však devatenáct domů s menší či větší výměrou polí. V současné době je trvale obydleno pouze pět domů, ostatní využívají chalupáři a v poslední době tam vyrostlo ještě patnáct chat.

Hološiny patřily pod Obecní úřad Hraběšín, v současné době spadají pod obec Petrovice I. Do Zbýšova, který je známý jako centrum rekreační oblasti, je to „coby kamenem dohodil“. Název obce vznikl z německého Holosin.

| Video: Youtube

O zbožnosti místních původních usedlíků svědčí obecní kaplička svatého Jana Křtitele. Na první pohled je v rozporu tak velká kaplička na tak maličkou vesničku. Svědčí to o pokoře místních rolníků, o jejich souznění s přírodou a Bohem.

Kaplička byla postavena neznámým stavitelem kolem poloviny 19. století, jelikož na mapě katastru z let 1824 až 1843 ještě není zachycena. Kdežto na mapě III. vojenského mapování z let 1877 až 1880 již zachycena je.

Fotogalerie: Kaplička sv. Jana Křtitele v Hološinách

Kaplička ve druhé polovině dvacátého století chátrala a v této době se dokonce ztratila soška, která se původně nacházela v nice. V současné době je kaplička opravená a volně přístupná.

A kde se malebný Senetínský či Hološinský vodopád nachází? Hned pod vesničkou je rybník Schoř, k vodopádu lze dojít od jeho hráze po několika desítkách metrů lesní cestičkou. A pohled je to opravdu úchvatný!

| Video: Youtube

Hološiny s malebnou kapličkou, romantickým vodopádem, obklopené rybníky lesy a loukami je opravdu oáza klidu, přírodní chrám. Není divu, vždyť tady končí silnice, koho by tam napadlo zabloudit? No přece vyznavače klidu, pohody a přírody.