A nejen to, měli i jedinečnou možnost otestovat si svoji fyzickou zdatnost nebo komunikační dovednosti v angličtině.

Strojírenství a vojenské technika k sobě mají blízko. Naši studenti mohou najít uplatnění mimo jiné i v armádě a u dalších bezpečnostních a záchranných složek. I proto jsme velmi rádi, že jsme tento den mohli uskutečnit.

Profesní dny
Uplatnění absolventů se zaměřením na strojírenství je velmi široké, počínaje klasickým uplatněním v oboru, přes nákupčí, odborné poradce, odborné znalce v oblasti soudnictví a uplatněním v záchranných a obranných složkách státu konče. V rámci studia se snažíme nabízet našim žákům plnohodnotné kariérové poradenství, do kterého jsme vedle exkurzí ve firmách, edukačních programů na vysokých školách a besed s absolventy školy, od letošního roku zařadili profesní dny. Našim cílem je, aby si žáci udělali plnohodnotnou a nezkreslenou představu o svém možném uplatnění na trhu práce.

Jana Skřivánková, zástupkyně ředitele školy a výchovná poradkyně