„Tato společnost byla založena americkými neurochirurgy v roce 1965, prezidenty společnosti byli a jsou nevýznamnější neurochirurgové univerzitních klinik v USA. Cílem společnosti je propojit akademické aktivity spolu s poznáním kultury a historie nejzajímavějších měst a zemí na planetě. V zakládajících dokumentech byla stanovena vize „akademického travel clubu“ pro univerzitní akademiky a jejich rodiny,“ vysvětlil hostitel kongresu Martin Sameš, profesor a primář neurochirurgie ústecké nemocnice.

Tradiční součásti kongresu SUN bývá v první den odborného programu prezentovat úroveň neurochirurgie hostitelské země. „Českou neurochirurgii reprezentovalo 10 přednášek z nejvýznamnějších neurochirurgických klinik v zemi. Na závěr české sekce přednesl Michal Žantovský, ředitel knihovny Václava Havla, přednášku s názvem Mozek a srdce Václava Havla,“ dodal profesor Sameš. (mm)