Po slavnostním vysvěcení zbrojnice jáhnem Římskokatolické farnosti Úvaly Janem Pečeným a proslovy hostů předal místostarosta Tomáš Kolínský klíče od nové zbrojnice veliteli jednotky Michalovi Tučkovi. Poté následovalo slavnostní přestřižení pásky a zazněla státní hymna. Kulturní vložkou bylo vystoupení mažoretek Mabely Úvaly.

Po slavnostním otevření si návštěvníci prohlédli novou hasičskou zbrojnici a na děti potom čekaly soutěže v hasičských dovednostech. Součástí programu byla také prezentace činnosti Českého červeného kříže.

close Nová zbrojnice SDH Tuklaty byla slavnostně otevřena 4. května 2024 info Zdroj: SDH Tuklaty zoom_in Nová zbrojnice SDH Tuklaty byla slavnostně otevřena 4. května 2024

Sbor jako svoji základnu používal plechové garáže v prostorách fary. Tyto prostory byly dlouhodobě nevyhovující jak z pohledu chybějícího zázemí pro potřeby družstva, tak vzhledem k nevytápěným prostorům i pro techniku, která se musela na zimu vypouštět. Nová hasičská zbrojnice je tak splněním snu několika generací tuklatských hasičů, kteří tak konečně získali potřebné moderní zázemí a odpovídající podmínky pro jejich nezastupitelnou činnost v obci.

Finance
Celkové náklady na realizaci: 12 807 850 Kč
Dotace z HZS Ministerstva vnitra: 4 500 000 Kč
Kofinancování Středočeským krajem: 3 000 000 Kč
Spolufinancování z rozpočtu obce: 5 307 850 Kč
Více na sdhtuklaty.cz