Jak mohou rozvoj předškolního vzdělávání v oblasti tvořivosti podpořit organizace neformálního vzdělávání (muzea, knihovny, science centra, ekocentra), zřizovatelé, média, a zejména mateřské školy samotné ve své každodenní praxi?

V diskusích vystoupí kapacity v oboru předškolního vzdělávání, například Lenka Šulová, významná psycholožka v oboru vývojové, sociální a klinické psychologie, nebo vysokoškolský pedagog Roman Kroufek, který se zaměřuje na problematiku udržitelné a enviromentální výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku.

Na konferenci bude také představen metodický program Tvořivá školka – ten pomáhá pedagogům krok za krokem uzpůsobit prostředí, podmínky a program v mateřských školách tak, aby tam děti mohly lépe rozvíjet svou kreativitu, fantazii a tvůrčí myšlení.

Nový materiál slavnostně pokřtí Ludmila Třeštíková, vedoucí Oddělení strategií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Záštitu nad konferencí přijala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Konferenci uspořádá Muzeum Říčany s podporou Středočeského kraje a města Říčany.