Malí zpěváci přejí všem štěstí a zdraví v novém roce s magickými čísly 2020!

Dáša Dusová, vedoucí vychovatelka ŠD, ZŠ Kolín V., Mnichovická 62