Došlo k celkové rekonstrukci renesančního mostu, který se nacházel v havarijním stavu a hrozil zřícením. Po statickém zajištění a vyspárování zdiva se na most vrátila dříve zaniklá parapetní zídka, vozovka byla opatřena kamennou dlažbou. V interiéru přilehlé pozdně gotické bašty byla dokončena mimořádně náročná rekonstrukce dvojice kleneb, které se z větší části zřítily v 70. letech 20. století. Tímto způsobem byl učiněn první krok k obnově historicky cenných prostor, v nichž se nacházela raně barokní hradní kaple.

Regionální muzeum v Kolíně