I když se Rudolf Mazuch nenarodil v Kolíně, prožil zde většinu svého života a Kolín pro něj byl nejen milovaným domovem, ale i vděčným zdrojem inspirace a námětů pro jeho obrazy. Vedle zhodnocení jeho malířské tvorby představíme i střípky z osobního života. Projdeme Mazuchova školní léta, učení u kolínského fotografa Františka Krátkého, studium na AVU v Praze, nasazení za I. světové války nebo jeho společensko-kulturní aktivity v Kolíně.

Přednáška se uskuteční v rámci probíhající výstavy „Rudolf Mazuch a Jan Čart. Kolín byl jejich osudem“, která je v prostorách Regionálnáho muzea Kolín k vidění do 6. října. Výstava představuje výběr z tvorby Rudolfa Mazucha a Jana Čarta. Kolín byl místem, kde žili, umělecky tvořili a nakonec i zemřeli. V první polovině 20. století výrazně utvářeli zdejší výtvarnou scénu a zapsali se nesmazatelně do povědomí „kolíňáků“. Práce prezentované na výstavě pochází až na několik výjimek z bohatého sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně. V případě Rudolfa Mazucha jsou představeny portrétní a krajinářské realizace v oleji.