Samice klade vajíčka na vodní rostliny. Pulci dosahují velikosti 8 až 18 centimetrů. Vyplašena vydává hlasité zvuky a vylučuje odpudivý výměšek, páchnoucí po česneku.

Karel Přerost