Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů přepravily v letech 1918 - 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky.

Souprava se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii československých legií.

close Legiovlak na nádraží v Pečkách. info Zdroj: Lenka Třísková zoom_in Legiovlak na nádraží v Pečkách.

Komentované prohlídky pro veřejnost se konají ve všední dny od 14 hodin, o víkendech pak každou celou hodinu. Školní skupiny si mohou komentovanou prohlídku objednat prostřednictvím webového formuláře ZDE.

Československé legie je označení používané pro jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků za první světové války (a ruské občanské války). Legie tvořili bývalí vojáci rakousko-uherské armády a také čeští a slovenští krajané žijící v zahraničí.

| Video: Youtube

Příslušníci legií v Rusku se zúčastnili několika vítězných bitev války včetně bitvy u Zborova a bitvy u Bachmače proti ústředním mocnostem, byli také zapojeni do ruské občanské války vedené proti bolševikům, v jeden čas kontrolovali celou transsibiřskou železnici a většinu velkých měst Sibiře.

Počet českých a slovenských dobrovolníků se postupně navyšoval. Koncem první světové války měly jednotky československých zahraničních vojsk celkem přes 140 tisíc příslušníků.

Legionáři v Pečkách

Pečecká jednota vznikla v roce v 1921 a záhy měla na 60 členů z Peček a okolních vesnic. 16 členů měly Velké Chvalovice. V čele pečecké jednoty stál po dlouhá léta František Beneš, jednatelem byl Václav Husa. Dalšími členy pečecké jednoty byli například Alois Vocásek, který se účastnil bitvy u Zborova a jako jeden z nejdéle žijících legionářů se dožil 107 let nebo Ladislav Beneš, pozdější přední činitel Ministerstva národní obrany a Ministerstva zahraničí I. republiky, významný a světově uznávaný geodet, spoluautor hranic Československé republiky.

Z činnosti pečecké jednoty bylo na první pohled zřejmé, jak velký důraz kladla na zlepšování sociálních poměrů legionářů. Konala akce ve prospěch vdov a sirotků po legionářích a ve prospěch nezaměstnaných legionářů. Často to bylo promítání filmů s legionářskou tematikou a taneční zábavy.

Pečecká jednota byla rozpuštěna v srpnu roku 1939 a její majetek byl zabaven.