Ale vraťme se do minulosti. V Evropě zuří sedmiletá válka. Píše se rok 18. června 1757 u obce Křečhoře probíhá nejvýznamnější bitva, která vstoupila do dějin pod názvem Bitva u Kolína, kde na sebe narazila armády Pruska a Habsburské monarchie.

Na Novoveském vrchu (dnes Bedřichov) nedaleko obce Nová Ves I pruský král Fridrich II Veliký zde ze své pozorovatelny sleduje bitvu dalekohledem poté, co opustil bojiště a zpovzdálí sledoval, jak vojsko císařovny Marie Terezie hraběte polního maršála Leopolda Dauna poráží jeho jednotky.