Hradní nádvoří obsadili pištci, trubači, rytíři, tanečnice. Ani letos si nenechal slavnost ujít císař Karel IV., kterého doprovodila císařovna Eliška Pomořanská i více než 300 dvořanů.

Autor: Miroslav Horáček, Páni z Kolína