Královský pár přijel na koních, které pak poskytl na projížďky pro děti. Král Václav v zahajovacím proslovu připomněl veřejnosti jak je důležité chránit si symboly, jako je např. křesťanský kříž na věžích kostelů, který je typický pro naše kulturní prostředí a území, které obýváme. Jak je důležité chránit si uchování svobody. Neboť svoboda není levná věc, na to se přijde až nakonec. Požehnání místním obyvatelům zprostředkoval katolický biskup v podání Jaroslava Brendla. Popřál lidem prosperitu, ať žijí v lásce a zůstávají ve zdraví. Obzvláště v tomto čase koronaviru.

Jako královna Eliška Rejčka vystupovala Káťa Vaněčková. Kulturní program, o který jevily zájem především malí diváci, tvořil baladický pohádkový příběh O krásné paní a lněné kytli v podání divadelního spolku Jiří Poděbrady zal. 1861. Na scéně šermoval rytíř v podání Davida Skrbka ze skupiny šermířů Po právu, kterého můžete vidět také v premiérové pohádce Princezna zakletá v čase. Hojně s okázalým zájmem byl dětmi využíván skákací hrad.

Červený burčák byl dovezen z vinic Vinných sklepů Kutná Hora. Vinařství hospodaří na 82 ha vinic a révu pěstuje v biorežimu. Připravit dobré víno v Čechách je větší kumšt jak na Moravě, což uznávají i moravští vinaři. O hudební doprovodný program se letos postaralo hudební uskupení složené z muzikantů kapel Kolínští kapři a Derby z Kutné Hory. Za světla měla jen hrstka statečných odvahu tančit v prostoru před pódiem. Po devatenácté hodině a když se blížilo k závěru již skupina složená převážně z žen tančila před pódiem a dožadovala se přídavků písní. Škoda že ochota tančit se objeví vždy až když se schyluje ke konci programu.

Vstup na událost zdarma je možné zajistit financováním jedině s majoritním příspěvkem municipality a s podporou místních podnikatelských subjektů. Na to jaké se v médiích objevovaly znepokojivé zprávy, zavítala na vinobraní početná účast veřejnosti. Díky shodě více faktorů jako je příznivé počasí a vytváření tradice události pořádané v místě.

Otázky na hlavního pořadatele a autora vinobraní v Pečkách:

Je něco s čím jste jako pořadatel nespokojený?

Snažím se pořádat vinobraní ve stylu jak je obvyklé na Moravě. Tzn. příjezd krále a královny. Když přijíždějí na koních, návštěvníci akce neumí královský pár pozdravit odpovídajícím způsobem. I přesto že pošlete vyvolávače v čele průvodu, který vyzývá k provolání sláva králi, až žije král a královna. Ani to nepomůže. Lidé sedí na lavicích nebo stojí a dívají se s výrazem místy příjemným a místy zamračeným. Když už se někdo na něco zmůže, tak pronese ahoj králi. Což jak sami uznáte není vhodný způsob pro pozdravení krále. Spíš by vás uctivě pozdravili, když pojedete jako král v cizím městě. Ne v tom vlastním odkud pocházíte.

Co byla letos velká komplikace?

Nejistota zda událost pořádat. Sledujete s napětím zprávy zda se budou moct události pořádat. Nebo zda rušit. Za jakých podmínek. To prožíváte velké nervy, když objednáváte věci k zajištění celé akce. Když pak ujišťujete volající prodejce zda se akce pořádá, nebo zda se ruší.

S čím jste jako pořadatel spokojený?

Spokojený jsem s návštěvností události. S nákloností municipality a hrstky místním podnikatelských subjektů, kteří opakovaně přispívají finančním darem na zajištění programu. Jako zázrak je, když někdo z místních obyvatel vám nabídne pomoc se stavěním a skládáním mobiliáře. To je například můj spolužák, slovy jeden člověk. Co mě jako pořadatele rozhodně potěší je, když mi někteří lidé vyjádří spokojenost s událostí pro ně. Když mi lidé včetně přespolních říkají nebo i napíší, pokračujte v pořádání vinobraní dále. Je to skvělý. Když prodejce vás pochválí jakou pěknou akci pro veřejnost pořádáte. Což v tak malém městě jako jsou Pečky není snadné, kvůli finančnímu zajištění. Z výnosů prodeje ze stánků by se totiž nezaplatil. A když začínáte pořádat událost bez tradice, neznáte počet návštěvníků, nechtějí vám ani stánky na místo přijet prodávat. Což si ten kdo nic pro veřejnost nepořádá není schopen ani uvědomit.

Proč Svatováclavské vinobraní u vás pořádáte?

Událost vinobraní jsem vymyslel s cílem oživit život ve městě. Oživit veřejný prostor. Vytvořit příležitost pro setkání lidí místních i sousedů z okolí. Aby město Pečky nebylo pouze tzv. noclehárnou pro Prahu a okolní průmyslová centra. To jako lokální patriot, rodák považuji za důležité. Vínu dávám přednost před pivem. Proto lidem ve středním Polabí přináším víno. Akcí s pivem je v okolí dost. Vinobraní pořádám od roku 2016. Tehdy se vinné košty v okolí ještě nepořádali. Takže to bylo u nás ojedinělé. Když neberu v úvahu vinobraní na Kačině až u Kutné Hory.

Co by vás do budoucna potěšilo?

Větší účast návštěvníků, když už se pro ně celá událost připraví. Manuální pomoc od alespoň dvou dobrovolníků. Kdyby lidé uměli náležité pozdravit přijíždějící královský pár pozdravem: Sláva králi. Ať žije král český a královna. Aby se lidé více usmívali na sebe navzájem a přidali se do tance dříve. Kapelu to rozhodně potěší, než hrát pro prázdnou mezeru mezi pódiem lavicemi a párty stanem.

Michal Müller