Tak jako každý rok bude výtěžek z celé akce věnován spolku Prales dětem (který je od listopadu 2018 členem International Ranger Federation) a jejich projektu Green Life na záchranu pralesů na Sumatře.

„V loňském roce se v Kolíně podařilo za tímto účelem vybrat sedm tisíc korun a získali jsme certifikát na 7,8 aru deštného pralesa. V roce 2019 se podařilo vybrat 8 090 korun na nákup 9 arů a v roce 2017 jsme získali certifikát na 5,6 aru. A já doufám, že přestože máme za sebou všichni velmi náročnou dobu, že se nám i tak podaří v rámci čtvrtého ročníku přispět opět ke zvětšení plochy zachráněného pralesa.“ dodala Jana Macháčková, organizátorka této charitativní akce.

Minimální výše příspěvku je 90 korun za lekci, kterou zachrání 10 metrů čtverečních deštného lesa, tedy denně kyslík pro 90 bytostí.

Díky pralesům a oceánům dýcháme a tedy žijeme. Vzniká zde i obrovské množství vzdušné oblačnosti – vody, která zde utváří dokonalý koloběh. Tato vzdušná oblačnost pocházející z rovníkových deštných pralesů opět stabilizuje klima na Zemi a je klíčovým faktorem pro zemědělství, tedy zásobování planety sladkou dešťovou vodou a to u nás v České republice.

Mimo jiné v deštných pralesích žije navíc přes padesát procent všech živých organismů a roste zde více než polovina rostlin a stromů. Posuňme svoje osobní myšlení a přístup ke každodennímu způsobu života do roviny odpovědnosti vůči planetě.

close Plakát na Mezinárodní den jógy v Kolíně info Zdroj: Jana Macháčková zoom_in

Přijďte se mezi nás třeba jen podívat, nasát atmosféru nebo zjistit, čím vás může jóga obohatit. Každý z vás může zachránit svůj ar deštného pralesa ve prospěch rozšíření rezervace Green Life na Sumatře, která je světovým příkladem spolupráce lidí na ochraně světového přírodního dědictví deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat.

Instruktoři se vzdávají svého nároku na honoráře, studio Fly High poskytuje své prostory a služby recepce zdarma. Více informací včetně programu na stránkách studia, dále na www.jogovanisjanou.cz (anebo na justicefornature.org). Těšíme se na vás!

Jana Macháčková