„Budeme společně číst pohádky a plnit zajímavé úkoly,“ zve dětské knihovna. Přihlášky na akci jsou možné na telefonu 776 320 853 nebo osobně na pobočce. Akce je vhodná pro děti 2. a 3. třídy, je zdarma a začíná tradičně v 16 hodin.

První z cyklu Pohádkových čtenářských dílen pro děti se uskutečnily v říjnu. Tehdy byly tématem Houbové pohádky. Od té doby se děti sešly ještě několikrát při Stromových, Čertovských, Mokrých, Policejních, Květinových a Popelářských pohádkách.