Postní doba je zároveň přípravou na slavení velikonočního tajemství, pro některé též přípravou na křest a pro ostatní vzpomínkou na jeho přijetí. Začátek postní doby se určuje termínem Velikonoc a před nimi také končí.

Tato doba je opředena mnoha tradicemi, případně též lidovými zvyky, o čemž svědčí i pojmenování jednotlivých nedělí:

1. Černá – lidé (zvláště ženy) začali nosit černé šaty.

2. Pražná – pražení nedozrálého obilí, polévka tzv. praženka.

3. Kýchavná – bohoslužby za odvrácení moru, jeden druh se totiž projevoval kýcháním.

| Video: Youtube

4. Družebná – ohlášky jmen snoubenců před svatbami, které letos proběhnou.

5. Smrtná / Smrtelná – vynášeli slaměnou Smrtku a házeli do potoka.

6. Květná / Palmová – světí se ratolesti (u nás kočičky) na znamení Kristova mesiánského vjezdu do Jeruzaléma.

Šestou nedělí začíná Svatý týden, který je zaměřen na Kristovo utrpení a smrt na kříži. Vrcholem týdne je pak Velký pátek s pašijemi a uctíváním kříže.

Jiří Vosáhlo