To není popis událostí před dvěma tisíci lety, to je začátek letošní living history akce „Markomania 2024“ , která proběhla 18.5. na Pičhoře s podtitulem Ženy v germánské společnosti. Počasí opravdu nepřálo. Přesto se pod Pičhorou sešlo mnoho historie chtivých lidí.

Zdeněk Beneš z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech začal na Horní návsi komentovanou prohlídku naučné Stezky Markomanů. Stojí za to připomenout, že je to letos už 10 let, co tato naučná stezka na evropsky významné archeologické lokalitě vznikla. Vyprávění archeologa nás provázelo celou cestu až do tábora Germánů. Záznam tohoto vyprávění se chystá pro posluchače podcastu Zrnotěrka.

Germáni ze skupin oživlé historie (Projekt Marobudum, Negotiatores et hermm comitatus, Wulfaswaiut, Kmen Hardrubů a Kmen Marsingů) vytvořili atmosféru barbarského ležení a po příchodu do tábora pokračoval program další přednáškou. Tentokráte se ji ujala Viktorie Čisťakova z Národního muzea, která hovořila o životě žen starověkých Germánů a úkolech, které jim život chystal. Přednáška byla provázena praktickými ukázkami výroby textilu a přípravy pokrmů z tehdy běžných surovin.

Počasí se trochu umoudřilo, a tak se divákům mohli představit také samotní bojovníci se svými zbraněmi. Na plochu starého germánského pohřebiště jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z doby římské začali proudit noví příchozí. Program odpoledne vrcholil přednáškou Zdeňka Beneše na téma „Ženy ve stínu mužů u starověkých barbarů“. Ačkoli písemných pramenů z těchto dob je pomálu, otevřel se před námi nejen svět „běžných“ žen, ale také bohyň a věštkyň, uctívaných v celé široké Svobodné Germánii.

Diváci se sotva stačili nadechnout a už na scénu vtrhl kmen Markomanů, prosících věštkyni Walburgu o pomoc v boji. Divadelní skeč plný krvavých efektů zakončil boj dvou kmenů, které se náhodou sešly u stejné věštkyně a my se můžeme jen dohadovat, zda to na ně zinscenovala ona, aby inkasovala od obou a pak se během boje nenápadně vytratila, či v tom měl prsty římský diplomat (nenápadně vystrkující nos zpoza stromů), který tak vyřešil dvě mouchy jednou ranou, nebo zda to celé byla jen náhoda.

Ať to bylo tak nebo onak, akce na Pičhoře má svou atmosféru a rozhodně přináší mnoho zajímavých informací o době, kdy naši zemi obývali jedni z mnoha našich předků – starověcí Germáni reprezentovaní celou řadou jednotlivých kmenů. Můžeme jen doufat, že lidi věnující se tomuto období neopustí nadšení a budou pokračovat a hledat další zajímavá témata, která by mohli představit veřejnosti. A počasí, že nám bude příště přát více než letos.

Festival Markomania pořádá ÚAPPSČ ve spolupráci s obcí Dobřichov, která je na svou Pičhoru patřičně hrdá a která na akci zajišťuje zázemí a občerstvení a vše se uskutečnilo také za finanční podpory Středočeského kraje.

Autoři: Miloš Samek a Zdeněk Beneš