Instalace v chalupě z Budče přiblíží atmosféru přástek s tradičním pohoštěním, různé způsoby věštění a tajemné obchůzky maškar - Barborek, Ambrože a Lucek. Světnice domku z Krchleb nabídne tradici mikulášské nadílky.

V rychtě z Bradlecké Lhoty se lze přenést do doby vlastních vánočních svátků. Nechybí svátečně vyzdobená světnice s prostřeným štědrovečerním stolem, stromkem, betlémem a svatoštěpánskou výslužkou pro služebnou čeleď.

Z národopisného pořadu Podzim na vsi v kouřimském skanzenu: v kamenické dílně bylo stále živo.
Kameník, kovář či hrnčíř. V kouřimském skanzenu si lidé mohli vyzkoušet řemesla

Ve světnici statku z Týřovic oživí tradice vánočního koledování, zejména obchůzek sv. Tří králů. Instalace v domě z Jílového - Kamenné seznámí s nyní téměř zapomenutými adventními a vánočními obyčeji původního německého obyvatelstva v Podkrušnohoří.

Zimní národopisné pořady

V rámci tří zimních národopisných pořadů návštěvníci skanzenu zažijí rekonstrukce adventních a vánočních obyčejů, výklad hospodářů a hospodyň v chalupách a rukodělné a výtvarné dílny nejen pro děti.

Pozvánka na advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.Pozvánka na advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.Zdroj: se svolením Muzea lidových staveb v Kouřimi

Svatomikulášská obchůzka (neděle 3. prosince): Družina svatého Mikuláše a nadílka pro děti (rodiče mohou přinést balíček pro svého potomka, ale malou drobnost dostanou všichni návštěvníci), obchůzka mlčenlivých Barborek, svatý Ambrož u zvoničky. Povídání o adventních postavách a o vánočních zvycích. Dílna čertů ze sušeného ovoce, dílna mikulášské metličky a máčených svíček z včelího vosku. Pečení a zdobení perníčků, pečení tradičního figurálního pečiva - „pánů“, bylinářství…

Adventní neděle (neděle 17. prosince): Barokní roráte, aneb Radostné zpěvy adventní - společné zpívání s Michaelem Pospíšilem a vyprávění o hudbě v adventní době. Obchůzky tajemných Lucek a strašlivé Perchty. Dílny vonných františků, ozdob ze skleněných perel, vánočních řetězů, sněhových hubinek a slaměných ozdob. Pečení škvarkového cukroví a vaření muziky. Povídání o adventních a vánočních zvycích.

Zdroj: Youtube

Tříkrálová koleda (sobota 6. ledna): Rekonstrukce Tříkrálové kolední hry. Pečení svátečních oplatek. Dílny vonných františků, slaměných ozdob, ozdob ze skleněných perel a tradiční technika podmalba na skle. Dílna svíček z včelího vosku, výroba fanfrnochu. Přadleny a přástky. Povídání o novoročních a tříkrálových obyčejích.

Pozvánka na Vánoce v měšťanském domě v Kolíně

Kdy: pátek 1. prosince až neděle 7. ledna
Kde: Červinkovský dům v Brandlově ulici v Kolíně
Proč přijít: Návštěvníci uvidí tradiční vánoční výzdobu v měšťanských interiérech 19. století. Prezentovány budou některé vánoční zvyky, typické způsoby zdobení vánočních stromků, svátečně prostřené stoly nebo Alšův betlém.

Pozvánka na Vánoce v měšťanském domě v Kolíně.Pozvánka na Vánoce v měšťanském domě v Kolíně.Zdroj: Regionální muzeum Kolín

Vánoční poutákVánoce, Vánoce přicházejí…Zdroj: Redakce