„Letnicové slavnosti jsou tradiční oslavou svátku Seslání Ducha svatého a připomínkou založení církve. V lidové kultuře byly s letnicemi spojeny královské slavnosti, vodění, honění či stínání krále,“ připomněl Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně.

Zdroj: Youtube

Návštěvníci národopisného pořadu budou moci třikrát během dne zhlédnout takzvanonu králenskou obchůzku a obřad otevírání studánek. Připraveny budou rukodělné dílny pro děti, vesnické hry i odborné besedy (o lidovém kroji s folkloristkou Kamilou Skopovou, o lidové písni na Kouřimsku s etnografem Adamem Votrubou).

S muzejním zahradníkem Martinem Spěváčkem se návštěvníci seznámí s bylinami ze zahrádek. Nebudou chybět tradiční pokrmy „kosmatice“ a „boží milosti“, připravované na plotnách historických sporáků, ani stylové občerstvení Jiřího a Cecílie Buschových v hospodě ze Strašic.

Čarodějnická kniha v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.
Podívejte se: Čarodějnická kniha obsahuje popis magických úkonů i modlitby

V interiérech jednotlivých stavení ve skanzenu je instalována výstava Zelené svátky, zaměřená na tradici letnic a dalších svátků pozdního jara. Historici a etnografové Regionálního muzea v Kolíně k ní během pořadu podají výklad a zodpoví dotazy.

Další plánované národopisné pořady v Kouřimi: 
Svatojánská noc (23. června), Léto na vsi (1. července), Dožínky (19. srpna), Podzim na vsi (30. září), Svatohavelské posvícení (15. října), Svatomikulášská obchůzka (3. prosince), Adventní neděle (17. prosince).

Vstupné na národopisné pořady: základní 200 korun, snížené 90 korun, rodinné 490 korun.

Jolana Nováková