Potom již se rozproudilo maškarní rejdění, Šáša zval k tanci dokola a bylo to velmi pěkné odpoledne, které se líbilo.