Tradiční keramický den

9.00 Oficiální zahájení Keramického dne starostou města MVDr. Janem Černým na nám. Smiřických v parku Zahájení soutěže pro keramiky a diváky Tvořivé dílničky pro děti v parku Přehlídka řemesel

9.45 - 15.30 hod. III. ročník Dne otevřených bran kosteleckého zámku, nám. Smiřických

9.15 hod. Vystoupení taneční skupiny DanceIn

9.30 hod. Zahájení točení na hrnčířském kruhu pro návštěvníky

9.45 – 10.30 hod. Vystoupení zpěváků z Lighthouse Academy

10.00 hod.

Muzeum hrnčířství, nám. Smiřických 41

• výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Kostelec n. Č. l.

• expozice černokostelecké umělecké keramiky

Galerie Jan Svatoš, ul. Prokopova 1095

• výstava prací absolventů pražské Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové

Nové muzeum keramiky, ul. Českobrodská 237

• výstava Martina Manojlína - grafika

• výstava keramiky, fotografií, pohlednic a výstavní depozit skulptur

• keramická a drátenická dílnička, divadlo pro děti

10.40 hod. Vystoupení taneční skupiny BDS Academy

11.00 hod. SDH Kostelec n. Č. l. - ukázka činnosti přípravky, u pódia

11.00 hod. Koncert pěveckého sboru Chorus Angelicus v kostele sv. Jana Křtitele

12.00 – 14.00 hod. Vystoupení kapely Jiří Schelinger Tribute Mladen Djelmo

13.00 hod. Uzavření soutěže na volné téma – želva

14.15 hod. Vyhlášení výsledků soutěže na volné téma - želva Losování výherců a předání cen divákům

15.00 – 16.00 hod. Vystoupení zpěváka Petra Rezka

17.00 hod. Ukončení Keramického dne

Dne otevřených bran Lesů ČZU na černokosteleckém zámku

9.00 Koncert ZUŠ Band Pečky

9.45 Slavnostní zahájení dne otevřených bran Lesů ČZU

10.00 Koncert orchestru ZUŠ Úpice

11.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE „LESÁRIUM“

11.15 Koncert Černokosteleckého zámeckého orchestru

12.00 Ukázka vaření zvěřinových specialit

12.20 Koncert orchestru ZUŠ Chrast u Pardubic

13.20 Pasování na myslivce

13.30 Koncert ZUŠ Band Český Brod

14.15 Ukázky vábení zvěře

14.30 Trubači Lesů ČZU – Lovecká hudba 15:00 Prezentace loveckých psů

15.30 Slavnostní zakončení dne otevřených bran Lesů ČZ za zvuku loveckých fanfár

Mezi jednotlivými vstupy proběhne představení a prezentace provozních středisek Lesů ČZU.

Občerstvení na II. nádvoří /zvěřinové speciality/

Další program na zámku

Po celý den komentované prohlídky zámku (prodej vstupenek na recepci)

9.00 – 14.00 Prezentace lesnické techniky (zámecká vala)

10.00-14.00 Vyřezávání motorovou pilou

9.00 – 16.00 Prezentace (stánek) lesní pedagogiky – pro děti

9.00 – 16.00 Prezentace (stánek) Okrasné školky Lesů ČZU

9.00 – 16.00 Prezentace (stánek) Lesní správa /prodej produktů

9.00 – 16.00 Prezentace (stánek) Pila (I. Nádvoří)

9.00 – 15.00 Laserová střelnice

9.00 – 15.00 Prezentace vín z produkce vinařství ČZU Mělník

9.00 – 15.30 Prodej zvěřiny, prodej zvěřinových masných výrobků a uzenin

9.00 – 13.00 Sokolníci

9.00 – 15.00 Centrum Za radost (dílna a aktivity pro děti)