A to jak v podobě výběru vhodného oblečení či obuvi, tak i dbání na prevenci proti klíšťatům. V neposlední řadě při procházkách v tomto prostředí je nutné kromě sebe dbát na své okolí, protože nedbalostí můžeme zapříčinit řadu problémů a bohužel některé mohou být až fatální.

Letní období je obdobím sucha, které je tak spojené s rizikem vzniku lesních požárů. Proto je nutné dodržovat řadu následujících pravidel. V lese ani v jeho blízkosti, tj. ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, v žádném případě nerozděláváme oheň. V lese se nesmí dokonce ani kouřit, neboť nedopalek cigarety bývá častou příčinou lesních požárů a během několika minut tak může taková nedbalost zničit dané stanoviště a mnohaletý vývoj stromů.

Mimoto takové následky často dosahují velkých finančních škod a připravují o život živočichy, kteří zde žijí. Kromě toho, při procházkách zároveň nezanecháváme odpadky, protože les není žádnou skládkou a odhozené předměty se rozloží v přírodě až za tisíce let. Tyto předměty jsou však i nežádoucí pro zdravé a čisté životní prostředí a živočichy v něm žijící.

Houbaření a sběr lesních plodů je oblíbenou zálibou řady z nás, je samozřejmě nutné si tak dávat pozor na jedlé houby a plody. Pro tyto účely v dnešní době existuje již řada aplikací pro rozpoznání nebo můžeme využít tištěnou příručku. Při sběru různých plodů je nezbytné se vyvarovat některým aktivitám, abychom např. zbytečně nepoškozovali stromy a keře, protože odlomenými větvemi a poškozenou borkou (kůrou) stromu hrozí infekce různými dřevokaznými houbami a tento strom je následně oslaben proti útoku hmyzích škůdců.

Nevstupujme proto ani do oplocenek, které vybudovali lesníci za účelem ochrany výsadby nových stromků před ohryzem a okusem zvěří. Mohl by je jinak postihnout stejný nemilý osud. Vyvarovat se musíme i jízdy nebo parkování v lese autem nebo jiným motorovým vozidlem. Je na každém z nás, jakým citem a úctou budeme k přírodě přistupovat.

Každý by si však měl pamatovat pravidla slušného chování návštěvníka lesa, jež nazýváme „Desaterem návštěvníka lesa“. Lesníci se o les starají, aby z lesa měl užitek každý z nás. Lesy nejen že produkují obnovitelnou surovinu (dřevo), ale současně zachytávají vodu v krajině, zabraňují erozi půdy, čistí vzduch, ochlazují klima. Jsou též domovem mnoha rostlin a živočichů. Jako návštěvníci lesa můžeme při procházkách relaxovat a využívat toto klidné prostředí plné života.

Pro přírodu je přínosem už samotné dodržování následujících pravidel:

1. Nedělat hluk

2. Mít psa vždy na vodítku

3. Nepoškozovat stromy a keře

4. Nerozdělávat v lese oheň a nekouřit

5. Nevstupovat do oplocenek

6. Nejezdit v lese autem nebo jiným motorovým vozidlem

7. Sbírat lesní plody jen pro svoji potřebu

8. Nevstupovat do míst, kde probíhá těžba, manipulace nebo doprava dříví

9. V lese netábořit mimo vyhrazená místa

10. Nezanechávat po sobě odpadky