V pátek 11. října se v budově školy i ve sportovní hale uskutečnily přednášky, besedy, soutěže a sportovní utkání. Nejzajímavější byly zřejmě rozhovory s účastníky odborných stáží či projektu Partnerství, které přinesly mnoho zajímavých informací nejenom o programu Erasmus+ obecně, ale i o jednotlivých aktivitách školy spojených s tímto programem.

Žáci SOŠ a SOU stavební Kolín navštěvují zahraničí v rámci odborných stáží již od roku 2013 a nově se mohou od roku 2018 zapojit i do programu Partnerství, v jehož rámci škola spolupracuje s dalšími třemi evropskými školami.

Smyslem Erasmus Days bylo informovat o pozitivním dopadu tohoto evropského vzdělávacího programu a zároveň inspirovat nové zájemce k využití možností, které Erasmus+ nabízí.

Šárka Lindnerová