Asi nejznámější památkou pokrytou tímto typem sgrafita je zámek v Doudlebech nad Orlicí. Charakteristickým znakem je jakési provázání ornamentu, což mělo symbolickou ochrannou funkci. Propojení obrazců totiž mělo zamezit rozvázání a tím i proniknutí (nepřátel) dovnitř objektu.