Jitka Lněničková, historička a kurátorka Pavilonu skla v Klatovech, měla seznámit zájemce s vývojem jednotlivých světelných zdrojů a s nimi souvisejícími proměnami designu svítidel, jež bezprostředně souvisely s technickými řešeními jejich fungování.

Samotná výstava Světlo a svítidla potrvá do neděle 29. října a návštěvníky Veigertovského domu obeznámí s historií osvětlení od pravěku do moderní doby. K vidění jsou svítidla na bázi oleje, krásně propracované petrolejové lampy, karbidová svítidla a také osvětlení pomocí žárovky a další.

Nejstarší exponáty pocházejí ze Zounkovy sbírky z Podlipanského muzea v Českém Brodě. Jde o hliněné kahany na olej. Datovány jsou do období helénismu, raného a pozdního Říma, pozdní antiky.

Zajímavá je socha Anděla světlonoše - Lucifera, což je dřevěná plastika anděla v podobě oltářního svícnu. Vytvořen byl podle uměleckého návrhu profesora Jana Kastnera jeho žákem Štěpánem Zalešákem v roce 1905 pravděpodobně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM).

Nechybí ani informace o tom, jak se svítilo v Kolíně, jaké zde bylo první veřejné osvětlení nebo kdy vznikla první plynárna a elektrárna.

Celý výstavní prostor je protkán uměleckými díly kolínských autorů či autorů s vazbou na Kolín, kteří ve svých dílech pracovali s tematikou světla (Josef Sudek, René Hrala, Bohuslav Kutil, Jan Kubíček).