„Lichtenštejnové patřili mezi špičku evropské společnosti a až do poloviny 20. století byli významnými činiteli a mecenáši společenského a kulturního života dotčeného regionu. Zmínit lze vévodkyni Marii Terezii Savojskou nebo Josefa Václava z Lichtenštejna a jeho stopu v bitvě u Kolína,“ řekl Vladimír Mrvík, historik a kurátor výstavy, jejíž vernisáž se uskuteční v úterý 20. února od 17 hodin.

Výstava v Regionálním muzeu v Kolíně se primárně zabývá působením knížecího rodu v Čechách, nikoliv už na Moravě a ve Slezsku. Jsou zde prezentovány cenné i zcela unikátní exponáty z řady institucí z celé České republiky, především ale reprodukce desítky zajímavých předmětů ze soukromé sbírky knížecího rodu Lichtenštejnů z Vídně a Vaduzu.

Kromě portrétů řady členů rodu – některých v České republice doposud prakticky neznámých – se mohou návštěvníci seznámit s vedutami mnoha českých rodových sídel a dalších panských objektů i doposud existujícími drobnými památkami na rod v českém veřejném prostoru.

Pohled do výstavní expozice ve Slezském zemském muzeu v Opavě.
Výstava o knížatech z Lichtenštejna. Rod patřil k nejbohatší tuzemské šlechtě

„Lichtenštejnové budou představeni nejen jako představitelé nejvyšší evropské aristokracie, ale i jako lesníci, patroni církve a stavitelé kostelů, osoby razící vlastní mince nebo palatini s právem povyšovat do šlechtického stavu,“ dodal historik Vladimír Mrvík s tím, že část expozice se také věnuje životu „obyčejné“ vesnice a komunity na středočeských lichtenštejnských dominiích v období raného novověku.

Výstava ve Veigertovském domě na Karlově náměstí v Kolíně potrvá do neděle 15. září.

Regionální muzeum v Kolíně, které je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, spravuje několik poboček. Vedle muzea v Kolíně například Podlipanské muzeum v Českém Brodě, skanzen v Kouřimi nebo tvrz v Hradeníně. Všechny pobočky a expozice v roce 2023 navštívilo 74 019 lidí, což je zhruba o 6500 víc než v roce 2022.