Připomenutím jeho krátkých dějin a pokusů o přesnější lokalizaci jeho staveb bude v úterý 30. května od 17 hodin ve Veigertovském domě na Karlově náměstí přednáška Vojtěcha Vaňka ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře s názvem Středověký klášter dominikánů v Kolíně a otázka jeho umístění.

Regionální muzeum v Kolíně