První část stálé přírodovědné expozice věnované entomologii ve stručnosti seznamuje s tím, co je to vlastně hmyz a kam se v živočišné říši taxonomicky zařazuje. Stručný úvod představuje anatomii hmyzu.

V následující části je systematicky dle jednotlivých vitrín prezentováno 29 řádů hmyzu a jejich stručná charakteristika. Každý řád je doplněn příslušným 3D modelem zástupce a dle velikosti řádu exponáty ze sbírek muzea (přibližně 1 000 kusů), druhy vyskytujících se v České republice a především na Kolínsku, na ukázku variability doplněné velkými a barevnými zástupci v rámci celého světa.

Otakárek ovocný.
Rok motýlů. Přišla na ně řada po orchidejích, vážkách, netopýrech a koniklecích

Druhá část expozice seznamuje se současnou legislativní ochranou hmyzu, opět doplněnou o konkrétní exponáty. Poslední část je věnována ve stručnosti historickému a současnému výzkumu hmyzu na Kolínsku.