Čtvrtý ročník projektu Imaginární setkání fotografů s podtitulem Jednota v rozmanitosti bude věnován prezentaci tří fotografů se vztahem ke Kolínu. Pohled skrz hledáček fotoaparátu je u každého z nich velmi odlišný a výstava tak ukáže proměnlivost a různost interpretace fotografické tvorby. Jakýmsi společným jmenovatelem všech tří fotografů je jejich provázání s poezií a dálně východními filosofickými proudy.

Miloš Kim Houdek představí výběr z několika svých zásadních fotografických cyklů. Velká část jeho prací se přiklání k abstrahující poloze, kde objekty na fotografii redukuje pouze na základní tvary bez větších detailů. Upřednostňuje černobílé pojetí před barvou. Svým stylem nám jeho práce připomenou spíše grafické listy nebo čínské tušové malby a kaligrafii. Fotografie často doprovází slovy - citátem, básní či krátkou myšlenkou.

Víťa Klouček bude prezentovat výběr své fotografické tvorby, kterou rozřadil do čtyř základních cyklů. Fotografie v cyklech jsou propojeny autorovým citovým rozpoložením a okolnostmi, za nichž vznikly, spíše než námětem, který vidíme v prvním plánu. V jeho pracích defilují především krajina, městská zákoutí a architektura, na které se ale dokáže dívat netradičním pohledem - skrz odrazy vodních ploch a skel, stíny i zvýrazněné detaily.   

René Hrala jde spíše cestou metafyzické fotografie, v koncepci převodu našeho vědomí do obrazové plochy. Jeho fotografie pracují převážně se světlem a výraznou texturou různých povrchů. Výsledný dojem je umocněn i tím, že jeho práce nejsou klasicky vytištěné na fotopapíře, ale na netradičních nosných médiích. Vznikají tak foto obrazy, a díky možnosti tvarování podkladových desek, i zajímavé foto sochy.

Imaginární setkání fotografů
Projekt byl v Regionálním muzeu v Kolíně poprvé představen v roce 2013. V jeho rámci byly vystaveny práce Josefa Sudka, Jaromíra Funkeho a Toshio Sakaie z Japonska. Na jeho platformě je založen cyklus výstav, které v každém ročníku přestavují díla dvou až tří fotografů, jejichž práce spolu tematicky či stylově harmonují nebo naopak stojí ve výrazném protikladu.