Velká část vystavených děl je spojena s výtvarníky, kteří působili či působí na Kolínsku. Poměrně široce je zastoupen také sbírkový fond Regionálního muzea v Kolíně.

Koncepce výstavy jde opět cestou vřazení jednotlivých exponátů do několika základních tematických okruhů. Prezentuje ženy nejen v klasickém portrétu, ale také při různých činnostech či v ryze intimní poloze. Zobrazeny budou také ženy umělkyně, hrdinky mýtů a pohádek, světice či hospodyňky a dělnice.

Návštěvníci projdou životními údobími ženy od dětství, přes dospívání, roli matky až po stáří. Nebudou chybět ani ženské akty, ať již v základní podobě pohybových sochařských bozzet a studií, tak v tradičním smyslu zobrazení ženské krásy a přirozenosti.

Výstava potrvá do neděle 25. února.

Regionální muzeum Kolín