Za přítomnosti vedení nemocnice a personálu ARO se předání zúčastnili prezident společnosti Koreatsu Aoki a manažer vnějších záležitostí & zdraví a bezpečnosti Tomáš Paroubek.

„Přístrojová technika ve zdravotnictví v posledních letech zaznamenala raketový vývoj. Nutnost přítomnosti diagnostické techniky na odděleních intenzivní péče představuje vysoké finanční nároky na její pravidelnou obměnu. Jsme velice vděčni společnosti Toyota Motor Manufacturing Czech Republic za finanční podporu k pořízení nového přístroje,“ poznamenal primář ARO Martin Nováček.

Radek Maceška z firmy Electric Medical Service předvedl při krátké ukázce zobrazovací možnosti ultrazvukového přístroje.

Oblastní nemocnice Kolín