Pracovníci muzea návštěvníkům představí vývoj osvětlení od starověku až po 20. století. Historická fakta o svítidlech a jejich vývoji spojí s předměty z dané doby, ukáží návštěvníkům nejzajímavější exponáty ve výstavě a převypráví jejich příběh.

Zájemci se také seznámí s historií osvětlení v Kolíně. Zajímavým exponátem je třeba petrolejka, kterou si svítil Bohumil Hrabal ve své chatě v Kersku, či starodávná svítidla na bázi oleje.

| Video: Youtube

Výstava je nejen o svítidlech jako takových. Celý výstavní prostor je protkán uměleckými díly kolínských autorů či autorů s vazbou na Kolín, kteří ve svých dílech pracovali s tématikou světla - Josef Sudek, René Hrala, Bohuslav Kutil, Jan Kubíček.