9. března - 28. dubna / Výstava 150 let knihovny v Kolíně
Výstava Miroslavy a Ladislava Jouzových k výročí kolínské knihovny v sále městské knihovny. Vstup volný v otevírací době čítárny.

20. - 24. března / Výprodej knih
Tradiční výprodej knih z již vyřazeného fondu knihovny a darů čtenářů. Za zlomek ceny tak třeba můžete objevit poklad pro svou soukromou knihovnu. Prodej bude probíhat v sále městské knihovny v provozní době čítárny.

21. března / Jarní tvoření s Janou
Městská knihovna Kolín / Oddělení pro dospělé / od 9 hodin. Účastnický poplatek: 100 korun (nákup materiálu a občerstvení). Rezervace účasti na telefonu 776 321 852 nebo osobně na dospělém oddělení v Husově ulici (počet míst je z kapacitních důvodů omezen).

Z oslav 150 let kolínské knihovny.
Kolínská knihovna slavila 150 let. Sešli se zaměstnanci, čtenáři i vedení města

22. března / Čaj o páté s Jitkou Platzerovou
Pobočka Benešova zve od 17 do 18.30 hodin na čaj o páté – ochutnávka čajů a povídání o knihách s Jitkou Platzerovou. Účastnický poplatek 20 korun, rezervace účasti na telefonu 776 031 835 nebo přímo na pobočce.

27. března / Odpolední chvilky s přáteli a literaturou s Alenou Šultovou
Dostaveníčko anebo Odpolední chvilky s přáteli a literaturou. Od 14 do 15 hodin ve výstavním sále městské knihovny (Husova 69) - provázet bude Alena Šultová. Rezervace účasti na telefonu 720 589 158 nebo osobně v čítárně. Účastnický poplatek 20 korun.

29. března / Přednáška pro pečující Alzheimerova nemoc a jiné typy demence
Druhá z cyklu čtyř přednášek organizace Dementia o demenci na téma možnosti zdravotní a sociální péče při onemocněních spojených s demencí. Od 17 hodin bude v sále městské knihovny přednášet Eva Malovcová. Vstupné dobrovolné.

V kolínské knihovně opět vstoupili do nového roku zvesela.
Foto: Do nového roku zvesela. V knihovně vystavil kreslené vtipy Luboš Drastil

31. března / Sázení Pohádkovníku Andersenova
Tradiční výsadba pohádkového stromu, tentokrát u ZŠ, MŠ a PŠ Kolín v Kutnohorské ulici 179.

Bližší informace a pozvánky na jednotlivé akce najdete na webu knihovny nebo jejím Facebooku.

Semínkovna městské knihovny

Březen je ideální měsíc na výměnu semínek, sazeniček nebo celých rostlinek. Přineste do čítárny v prvním poschodí hlavní budovy knihovny v Husově ulici své přebytky a naopak si vyberte si z nabídky.

Smyslem a cílem Semínkovny je svobodné sdílení semen, hlíz a cibulek nebo sazenic pro vlastní spotřebu, podpora soběstačnosti v pěstování a produkci semen a zemědělských plodin, snižování závislosti na nadnárodních semenářských společností a obchodních řetězců, šíření a produkce méně známých a regionálních plodin, snaha o zachování maximální genetické diverzity osiv a rostlin, přírodně šetrná produkce a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Městská knihovna Kolín