Návštěvníci se hravou formou seznámí s prací archeologů i s tím, co vše z nálezů vyčíst, jaký vliv mají moderní technologie, i co je experimentální archeologie.

Zájemci si budou moci vyzkoušet práci s přeslenem, tkalcovským stavem, vytvořit si jednoduchý náramek nebo ti šikovnější přívěsek z mastku. Účastnický poplatek činí 50 korun na osobu.

Regionální muzeum v Kolíně