Komorně pojednaná instalace ve velké světnici rychty z Bradlecké Lhoty připomíná lidové obyčeje, které se vztahovaly ke svátku sv. Jana Křtitele (24. června). Mimo jiné jsme zrekonstruovali starobylý a zajímavý zvyk stlaní postýlky svatého Jana, který byl v minulosti rozšířen v severovýchodních Čechách.

Přijďte se na instalaci od 23. června do 4. července podívat.Tradice stlaní svatojánských postýlek pochází ze severovýchodních Čech. Děti den před svatým Jánem udělají pod jídelním stolem ze svatojánských bylin lůžko, do kterého vloží svaté obrázky či sošku sv. Jana Křtitele. Věří, že si v ní sv. Jan může přes noc odpočinout. Druhý den ráno obvykle najdou v postýlce vyležený dolík a různé laskominy.