Ve spolupráci a díky pomoci mnoha přátel z více institucí Národního památkového ústavu, ministerstva kultury, hejtmanství Středočeského kraje a také podpory stavebního úřadu, biskupa Dominika Duky a hraběte Radslava Kinského a také obce Choťovice se podařilo kostel znovu jmenovat kulturní památkou. Od roku 2008 se kostel začal opravovat. Vlastník - církev na něj čerpala prostředky z dotačních titulů.

Zdroj: Youtube

Současný stav

Exteriér: Objekt je staticky zajištěn, odvodněn (problém zaznamenaný na přiloženém videu je již odstraněn) je opravena oblouková křížová klenba (u té hrozilo zhroucení) odvodnění včetně nových okapů a svodů, má novou břidlicovou střechu, došlo k výměně částí střešních trámů, konstrukce sanktusníku je nová. Věž má novou omítku, plechová část věžičky je nová, zvony 500 let staré zůstaly na svém místě.

Interiér: Byly provedeny opravy omítek, natahány nové rozvody pro elektroinstalaci - nyní vystupují nové kabely z omítek, není vystrojen rozvaděč, nejsou připojena žádná zařízení. Chybí: zásuvky, vypínače, zabezpečení a čidla.

Mobiliář: Z důvodu rekonstrukce bylo nutné vyklidit mobiliář. V roce 2019 byl do funkce probošta jmenován Petr Kubant.

Na biskupství v Hradci Králové se nyní připravuje žádost o dotace na restaurování movitých kulturních památek z programu Ministerstva kultury. Obec přislíbila podporu. Doporučení vydá o Občanské sdružení pro Choťovice. Požádali jsme o vyjádření a doporučení také hraběte Francesca Kinského dal Borgo a další subjekty.

Svým způsobem je oprava kostela a věci související sprintem na delší trať.

Andrea Foretová