Z počátku se zdálo, že učit umělecké obory distančně není možné. Ale ze zkušeností už z loňského školního roku víme, že distanční výuka i v těchto oborech může být efektivní. Není to ideální forma a osobní kontakt učitele s žákem nemůže nikdy plně nahradit. Ale funguje to! Jen je třeba najít vhodné postupy, naučit se používat speciální aplikace pro on-line synchronní výuku a přicházet s novými nápady. Aneb: „Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby.“

Distanční výuka

Pro pedagogy, kteří jsou zvyklí pohybovat se ve virtuálním prostředí a běžně komunikují prostřednictvím sociálních sítí, to nebyl velký problém. Obtížnější to měli kolegové, kteří jsou úzce zaměřeni na svůj umělecký obor a digitálnímu světu se spíše vyhýbají. Je to, jako byste chtěli po špičkovém IT expertovi, aby se během krátké doby naučil alespoň základy hry na housle.

Nyní ale již tuto formu výuky zvládáme a jsme připraveni ji v případě potřeby opět použít. Tajně však věříme, že to již nebude potřeba. Poděkování určitě patří všem pedagogům naší školy za práci v tomto obtížném období, ale také všem žákům za jejich výdrž a trpělivost a v neposlední řadě i jejich rodičům za spolupráci a podporu dětí při distanční výuce.

Díla ve virtuálním prostoru

Ukázky výsledků společné práce všech můžete sledovat na kanále YouTube ZUŠ Fr. Kmocha Kolín, kde průběžně doplňujeme další příspěvky. Odkaz naleznete na stránkách školy www.zus-kolin.cz. Připravujeme virtuální výstavu výtvarného oboru „Výtvarná zahrada 2021“, či virtuální „Koncert učitelů“.

Žáci a učitelé výtvarného oboru také připravili výstavu s názvem „A přece se učí!“. Jsou to autoportréty a portréty vzniklé při distanční výuce umístěné v oknech školy v Sokolské ulici. Můžete si je tak prohlédnout bez toho, že byste vstoupili do budovy, která je momentálně pro veřejnost uzavřená. Doufáme, že postupné uvolňování mimořádných opatření umožní osobní přítomnost zájemců o studium na naší škole při talentových zkouškách, které jsou letos plánovány na 14.-16. června.

Elektronickou přihlášku a podrobnější informace o aktuální situaci naleznete na stránkách školy.

Všem přejeme pevné zdraví a klidné dny.

Mgr. Michal Dubnický,
ředitel školy