Jejich hlavní činnosti směřují ke zlepšení životních podmínek zvěře, což je v této intenzivně zemědělsky využívané krajině naprosto nezbytné. Vysazují keře a stromy, budují napajedla s vodou, přikrmují zvěř v období nouze a udržují myslivecká políčka s plodinami atraktivními pro zvěř, která nejsou na podzim sklizena a slouží po celou zimu zvěři jako zdroj potravy a krytu. Dále se věnují například vyhánění srnčat před senosečí a instalaci pachových ohradníků podél rizikových úseků silnic, které snižují pravděpodobnost střetu zvěře s motorovými vozidly.

Kolínští taekwondisté ovládli on-line závody Stay Safe Cup 2020
Kolínští taekwondisté ovládli on-line závody Stay Safe Cup 2020

Druhová pestrost živočichů a velikost jejich populací byla vlivem změn v zemědělské krajině ČR v průběhu druhé poloviny 20. století výrazně pozměněna. Intenzivní velkoplošné zemědělství způsobilo značný pokles početnosti drobné zvěře, kam řadíme například koroptev polní, bažanta obecného a zajíce polního. Naopak, populace některých druhů spárkaté zvěře se výrazně zvýšily. V okolí Kolína tak můžete nejčastěji potkat srnčí zvěř a divoká prasata. Divočáci v nekonečných lánech řepky a kukuřice nalézají dostatek krytu i potravy. V některých lokalitách našeho okresu se vyskytují také daňci a mufloni.

Některé z prvních honů byly preventivně zrušeny

Hlavní sezóna společných lovů probíhá zpravidla od začátku listopadu do poloviny ledna. Ačkoliv se vládní opatření proti šíření koronaviru na organizaci společných lovů nevztahují, některé lovecké akce plánované na první listopadové týdny byly preventivně zrušeny. Protože jsou však společné lovy důležitým nástrojem ke snížení stavů divokých prasat a některých dalších druhů spárkaté zvěře, určitě budou v následujícím období probíhat. Samozřejmě s dodržením hygienických předpisů a bez společného posezení. Jedině tak zajistíme dodržení plánu lovu a zamezíme škodám na zemědělských kulturách a v obnovovaných lesích po kůrovcové kalamitě.

Ing. Radim Löwe, člen myslivecké rady Okresního mysliveckého spolku Kolín a předseda Mysliveckého spolku Paterák