Událost začne v 10 hodin na dobřichovské Horní návsi komentovanou prohlídkou naučné stezky pod vedením archeologa Zdeňka Beneše a celý den pak bude probíhat na návrší Pičhora, tedy v místě, kde bylo již více než před 100 lety zkoumáno pohřebiště starověkých Germánů.

| Video: Youtube

Program bude sestávat z ukázek oděvů, zbraní a výstroje germánských válečníků i jejich žen, jakož i jejich dovedností. Doplní je přednášky archeologů a divadelní scénky ilustrujících události staré dva tisíce let. Na programu se budou podílet historické skupiny Projekt Marobudum, Kmen Marsingů, Kmen Hardrubů a skupina Wulfaswaiut. Na místě bude k dispozici občerstvení, které zajistí obec Dobřichov.

Jedním z autorů festivalu Markomania je archeolog Zdeněk Beneš. „Pičhora u Dobřichova je v české archeologii skutečně pojem a jedna z nejvýznamnějších lokalit. Mrzelo nás, že mezi veřejností naopak tolik známá není, což jsme se s obcí Dobřichov pokusili změnit vytvořením naučné stezky a nyní i pořádáním historického festivalu. Doba římská nejsou jenom Římané, ale také jejich barbarští sousedé,“ uvedl Zdeněk Beneš.

Setkání pořádá Ústav archeologické památkové péče společně s obcí Dobřichov a každý rok je hlavní téma festivalu trochu jiné. Letos to je „Obchod s Římem“, který bude reprezentovat římský obchodník nabízející germánským velmožům a jejich ženám výrobky a produkty, které ve střední Evropě severně od Alp nebyly nijak běžné. Mnohé z nich představovaly pro barbary prestižní zboží a návštěvníci na Pičhoře zjistí, proč tomu tak bylo.

Přednášku o tomto fenoménu bude mít Jan Jílek z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.

Miloš Samek, Ústav archeologické památkové péče středních Čech