„Naše škola se zapojila také i když o něco dříve, a to v pátek 19. dubna. Pod heslem „Mysli globálně, jednej lokálně“ se některé ročníky druhého stupně vydaly prozkoumat nejbližší okolí. Víte jak hlučný je Kolín? My už ano,“ prozradila Zuzana Černá, organizátorka akce na 6.ZŠ.

Její žáci rovněž uklidili část Borků, seznámili se s hmyzem , zelení a chráněnými stromy, a tak Kolín znají zase o něco lépe. „Na prvním stupni se děti z prvních tříd učily o včelách a jejich užitečnosti pro planetu. Druhé třídy měly program zaměřený na koloběh vody. Vytvořily si lapbooky, zhlédly zajímavé video,“ uvedla Černá. Žáci a žákyně ze třetích tříd se věnovali rostlinám a jejich významu pro život na Zemi.

close Oslavy Dne Země na 6.ZŠ v Kolíně. info Zdroj: 6.ZŠ v Kolíně zoom_in Oslavy Dne Země na 6.ZŠ v Kolíně.

Třída 4. A se vydala na výlet do Starého Kolína na naučnou stezku V Souškách. Zde se dozvěděla zajímavosti a informace o živočiších lučního lesa. Na procházku podél břehu Labe se vydala třída 5. A, kde plnila úkoly a zkoumala čistotu vody. Dále se věnovala čištění vody a čistírně odpadních vod. „Všichni si den náležitě užili a dozvěděli se i spoustu nových zajímavostí. Příští rok akci určitě zopakujeme,“ doplnila Zuzana Černá.