Nejužší je hotel Avion v Brně

Z hotelové terasy ve výšce skoro 40 metrů je úžasný výhled na Špilberk a centrum Brna. Nově zrekonstruovaný funkcionalistický hotel Avion na České ulici, je se šířkou osm metrů nejužší hotel ve střední Evropě. Desetipatrový dům nabízí hostům 37 pokojů. Avion ale není otevřen jen pro hotelové hosty. V přízemí je kavárna, ve které zároveň končí komentované prohlídky. Na fotografiích i v krátkém filmu tak zájemcům připomínají historii Avionu i architekta Bohuslava Fuchse.

Ten v roce 1928 navrhl hotel pro hoteliéra Kosteleckého na místě zbořeného klasicistního domu s malým vnitřním nádvořím. Stísněné podmínky vyžadovaly velkou kreativitu architekta. Od roku 2010 byl Hotel Avion zavřený kvůli rekonstrukci, znovu se otevřel v roce 2022. Majitel Stanislav Berousek při rekonstrukci vycházel jak z projektu architektky Evy Jiřičné, tak z původních Fuchsových plánů a dokončil tak i věci, které se tehdy nerealizovaly.

Nejvyšší rozhlednu najdete v elektrárně Ledvice

V Elektrárně Ledvice, ležící mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina, je nejvyšší veřejnosti přístupná rozhledna na průmyslové stavbě v České republice. Výtah vyveze návštěvníky do 28. patra do výšky 132 metrů. Poté stačí už jen vyjít věží po 24 betonových schodech a 22 točitých schodech z oceli. Prosklená vyhlídka s přístupným ochozem ve výšce 140 metrů se nachází na pravé věži kotelny nového zdroje a nabízí krásný výhled na Krušné hory. Elektrárna využívá hnědé uhlí ze sousedních Dolů Bílina.

Mostecký kostel je nejtěžší přestěhovaná stavba

Před 47 lety se Československo zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů. Zasloužil se o to přesun gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostu. Přesun bezmála 10 tisíc tun těžké a čtyři sta let staré stavby je zapsaný coby nejtěžší objekt na světě, který byl kdy přesunutý na kolejích. Kostel se tak jako jedinou památku podařilo zachránit, město muselo ustoupit těžbě uhlí. Hlavní zásluhu na úspěšném přesunu měl strojní inženýr Jiří Souček a jeho tým, kteří vyvinuli složitý software pro nakládání, jízdu i ukládání kostela.

Ten se během necelého měsíce přesunul o rekordních 841,1 metru. Pohyboval se rychlostí 1,2 až 3,2 centimetru za minutu. Transportní základnu kostela drželo 53 speciálních transportních vozíků vyrobených Škodou Plzeň. Každý vozík měl vlastní snímač a software jej mohl zvedat nebo snižovat pomocí hydraulicky ovládaných pístů. Znovu vysvěcen byl kostel až v červnu 1993. Slouží také jako koncertní a výstavní síň.

Největší radnici má Ostrava

Ostravská radnice na Prokešově náměstí je největší radniční budovou v republice a se svou výškou 85,6 m zároveň nejvyšší radniční vyhlídkovou věží. Vyhlídková terasa ve výšce 72 metrů nabízí jedinečný výhled na město a za příznivého počasí rozhled až k pohořím Beskyd i Jeseníků. Na vrchol vyhlídkové věže vede bezmála 300 schodů.

Dominanta Ostravy byla slavnostně otevřena 28. října 1930. Stavba stála 52 milionů korun a objekt byl koncipován opravdu velkoryse. Stal se tak největší radnicí v tehdejší Československé republice, přičemž toto prvenství si stále drží.

Nejlépe dochované barokní divadlo mají v Českém Krumlově

Zámecké barokní divadlo na krumlovském zámku bylo slavnostně otevřeno v roce 1766. Původní divadelní fond se podařilo dochovat dodnes včetně budovy, hlediště, orchestřiště, jeviště, jevištní techniky, dekorací, kulis a kostýmů. Zachoval se také bohatý archiv, dokumentující divadelní život na zámku v 17. - 19. století včetně libret, scénářů, textů i partitur.

Nejvyšší kostelní věž mají v Plzni

Věž katedrály Svatého Bartoloměje v Plzni je nejvyšší kostelní věž v České republice. Je vysoká 102,26 metru a na vyhlídku ve výšce 62 metrů vede 299 schodů. Z ochozu je úžasný výhled do kraje a za dobrého počasí uvidíte vrcholky Šumavy a Českého lesa. Katedrála svatého Bartoloměje v Plzni byla v roce 1995 zařazena mezi národní kulturní památky. Stavba chrámu započala spolu se založením města v roce 1295 a byla dokončena počátkem 16. století. V roce 1993, kdy papež Jan Pavel II. zřídil v Plzni biskupství, se chrám sv. Bartoloměje stal katedrálou.

Nejdelší barokní palácová stavba

Černínský palác na Loretánském náměstí v Praze, jehož průčelí měří 150 metrů, je nejdelší barokní stavbou v České republice. Postavit ho nechal hrabě Jan Humprecht Černín z Chudenic. Měl pověst velmi bohatého člověka, čemuž odpovídalo i množství obrazů a tapisérií z francouzských a belgických dílen v palácových interiérech. Vysoké finanční náklady na správu budovy však způsobily finanční pád rodu Černínů. Ti jej roku 1851 prodali státu a na krátký čas zde byla zřízena kasárna. Po vzniku Československé republiky roku 1918 byl palác znovu zrestaurován a od roku 1934 slouží barokní budova jako sídlo Ministerstva zahraničních věcí. Společně s Černínskou zahradou je palác chráněnou kulturní památkou.

Největší konventní budova na dubových pilotách

Cisterciácký klášter Plasy byl na řece Střele založen v roce 1144 a poté barokně přestavěn. Na řece mniši vybudovali umělý kanál vedoucí klášterním areálem, kterým naháněli vodu na mlýn a poháněli pilu. Unikátní je řešení základů konventu. Kvůli bažinaté půdě je zpevněno dubovými kůly zatlučenými do země a konzervované uložením pod vodní hladinu bez přístupu vzduchu ke dřevu. Soustava vodních kanálů pod budovou konventu a důmyslný vzdušný systém pomáhají odbourávat vlhkost a prohřívat budovu. Klášter, který byl zrušen za Josefa II, je národní kulturní památkou.

Bývalý klášter v Plasích je také rájem filmařů. Točili se tu například filmy Bídníci, Poslední rytíř, Santiniho jazyk, Vůně vanilky nebo Il Boemo o životě slavného českého skladatele Josefa Myslivečka.

Nejzachovalejší městské opevnění má Kadaň

Městské opevnění v Kadani, které bylo vybudováno někdy ve druhé polovině 13. století, patřilo k nejmohutnějším v českých zemích. Přestože většina hradeb během 19. století zanikla, je nejlépe dochovaným městským opevněním u nás. Opevnění města tvořilo původně nepravidelný obdélník o rozměrech 500 a 350 metrů s hradebními pásy, obrannými baštami a věžemi. Z původních čtyř hlavních městských bran se dodnes zachovala jediná, gotická, později renesančně upravená věž brány Mikulovické, neboli Svaté a také barbakán, který bránil dnes již zaniklou Žateckou bránu. Hradby střežily obranné věže a bašty, z nichž se dochovala například Minoritská a Špitálská bašta.

K obraně města přispíval také hradební parkán zvaný Zwinger. Srdcem opevnění byl Kadaňský hrad. Od 15. století byla opevněna také kadaňská předměstí. Ze sedmi bran předměstských hradeb už se ale nedochovala žádná. Důležitým prvkem městského opevnění byla Katova ulička, která sloužila jako rychlá spojka z centra města na východní část hradeb. Katova ulička je nejužší pojmenovanou ulicí v České republice. Průchod mezi středověkými domy má v nejužším bodě na šířku pouhých 66,1 centimetru, dlouhý je 51 metrů. Dochované je gotické zdivo s gotickými okenními otvory.

Nejvyšší islámská stavba je v Lednici

Minaret nebo také Turecká věž, stojící v lednickém zámeckém parku, je 62 metrů vysoká rozhledna postavená v letech 1797 až 1802. Jde o jediný minaret v České republice a je to také nejvyšší stavba tohoto typu mimo islámské země. Věž byla vystavěna v maurském slohu a na její výzdobě se s největší pravděpodobností podíleli i arabští umělci. Alois I. z Lichtenštejna chtěl prý původně postavit mešitu, kvůli měkkému podloží se ale musel spokojit s minaretem.

Ten byl postaven na močálovitém měkkém podloží, proto bylo k zajištění základů použito roštu a pilotů z dubového dřeva. V jednopatrové hranolové základně s arkádami je osm místností s orientální výzdobou, které sloužily jako muzeum liechtensteinských exotických sbírek. Na stěnách minaretu jsou citáty z koránu. Věž má tři vyhlídkové ochozy, k tomu nejvyššímu vede 302 schodů.

Zdroj: Deník, kudyznudy.cz, wikipedie