4/11

Jana Sehnalová, 16 let, Kolín

Autor: Adam Blaščík